Strona głównaInnePotrącenie pieszego. Jakie grożą nam konsekwencje?

Potrącenie pieszego. Jakie grożą nam konsekwencje?

-

Tysiące osób odnosi obrażenia lub ginie w wyniku potrącenia przez samochód. Najczęściej winni są temu kierowcy, którzy przekraczają dozwoloną prędkość i nie zważają na znaki drogowe. Potrącenie pieszego przez kierowcę powoduje, że ten pierwszy narażony jest na gorsze konsekwencje, ponieważ może on doznać trwałego uszczerbku na zdrowiu. Przechodniom zaś często zarzuca się, że przyczyniają się do wypadków przez nagłe, niesygnalizowane wejście na pasy lub na drogę. Potrącenie pieszego pociąga za sobą konsekwencje, które musi ponieść kierowca, sprawca wypadku. 

Potrącenie pieszego na pasach i poza pasami

Często już po przykrym zdarzeniu kierowcy zastanawiają się: co grozi za potrącenie pieszego na pasach? Zanim odpowiemy na to pytanie, zastanówmy się, co kryje się pod pojęciem „pieszy”, by potem dopiero odpowiedzieć, co grozi za potrącenie pieszego na pasach i poza pasami. Pieszy to osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i niewykonująca na niej robót albo czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Pieszy to też człowiek, który prowadzi, ciągnie lub pcha rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki. To też osoba poruszająca się w wózku inwalidzkim, i ta w wieku do 10 lat, kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej. Potrącenie tak rozumianego pieszego na pasach i poza pasami ma miejsce wtedy, gdy kierowca nie ustąpi mu pierwszeństwa przed pojazdem. Oczywiście pieszy przechodząc przez jezdnię, powinien zachować szczególną ostrożność, ale to zawsze kierujący pojazdem będzie brany w pierwszej kolejności pod uwagę jako sprawca wypadku.

Za potrącenie pieszego na pasach i poza pasami grożą różnorakie kary. Jeżeli pieszy nie doznał w wyniku zdarzenia obrażeń ciała, kierowca może zapłacić mandat  do 500 zł za spowodowanie kolizji drogowej oraz stracić 6 punktów karnych. Jeśli sprawa trafi do sądu, wysokość kary może być równa nawet 5 tysiącom złotych. Inaczej rzecz się dzieje, gdy pieszy odniósł obrażenia ciała określone w art. 157 § 1. Wtedy kierowca podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. W przypadku zaś, gdy następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, kierowca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Potrącenie pieszego na pasach a utrata prawa jazdy

Kierowcy bardzo często pytają: czy za potrącenie pieszego na pasach zabierają prawo jazdy? Sprawa jest tutaj oczywista. Za stwierdzoną winę w zdarzeniu kierowcy może grozić kara zakazu prowadzenia pojazdu od 6 m-cy do 3 lat. A czy za potrącenie pieszego na pasach i poza nimi policjanci zabierają prawo jazdy od zaraz? Tak, lecz przetrzymanie go i ewentualny zwrot zależy od tego, jak potoczy się dalsze dochodzenie. Potrącenie pieszego na pasach grozi więc utratą prawa jazdy i kierowcy muszą być tego zawsze świadomi.

Potrącenie pieszego, który wtargnął na jezdnię 

A jak rzecz się ma z odpowiedzialnością za potrącenie pieszego, który wtargnął na jezdnię? Cóż, najczęściej w takich przypadkach winę i tak ponosi kierowca, ponieważ w świetle przepisów ma on obowiązek prowadzić auto z taką prędkością, aby mógł rozpoznać zagrożenia mogące pojawić się na drodze oraz mógł mieć czas na odpowiednią reakcję. Czasami odpowiedzialność za potrącenie pieszego, który wtargnął na drogę, spada na obydwu uczestników zdarzenia, ale jest to bardzo rzadkie, dzieje się tak najczęściej, gdy pieszy w czasie wypadku był pod wpływem alkoholu.

POPULARNE

Policja w Francji

Mandaty z Francji – płacić czy nie?

0
Wyjeżdżając na zachód poza granice naszego kraju, część kierowców podświadomie mocniej naciska na pedał gazu. Odruch zostaje, jeśli miniemy niemieckie autostrady i będziemy podróżować...
aplikacje dla kierowców

Aplikacje dla kierowców

Jak śledzić samochód?

Opinie o Valeo

Valeo – opinie

OSTATNIE POSTY