Strona głównaRejestracjeDKA rejestracja – jakie miasto, jaka dzielnica? Co oznacza?

DKA rejestracja – jakie miasto, jaka dzielnica? Co oznacza?

-

Każdy pojazd poruszający się po polskich drogach musi być zarejestrowany. Oznaczenie wydaje wydział komunikacji, właściwy dla konkretnego miasta. Jednym z nich jest rejestracja DKA. Jakie miasto ją wydaje? Czy przypisana jest do niej konkretna dzielnica i co właściwie oznacza? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule!

Rejestracja DKA – jakie miasto wydaje oznaczenie?

Ze skrótu literowego, który jest umieszczony na tablicach, można dowiedzieć się, z jakiego województwa, powiatu i miasta pochodzi dany pojazd. Pierwsza informacja jest zawarta w literze znajdującej się na początku, a dwie kolejne w następnych. W takim razie, do jakiej miejscowości jest przypisana rejestracja DKA? Co oznacza znajdujący się na niej skrót?

Tablice są wydawane przez miasto Kamienna Góra, które jest stolicą powiatu kamiennogórskiego i należy do województwa dolnośląskiego. Prezydentem jest Janusz Chodasewicz, powierzchnia miasta równa się 18 km2, a teren zamieszkuje ok. 18 235 ludności. Warto też wspomnieć, że Kamienna Góra znajduje się niedaleko od Wrocławia – 100 km i Pragi – 130 km.

Ile trzeba zapłacić za wyrobienie tablic DKA?

W przypadku rejestracji bez zmiany tablicy koszt wynosi 67,50 zł, a ze zmianą 180,50 zł. Jeżeli ktoś zdecyduje się na zarejestrowanie auta zabytkowego z żółtą tablicą rejestracyjną, będzie musiał zapłacić 200,50 zł. Natomiast tablica indywidualna to koszt 1100,50 zł.

W kamiennogórskim wydziale komunikacji trzeba też złożyć wniosek o rejestrację pojazdu – druk A0-05-01, a także dokumenty potwierdzające prawa do maszyny: fakturę zakupu, umowę kupna-sprzedaży lub darowizny. Całość uzupełniają potwierdzenia za opłaty, w tym wykupionego ubezpieczenia samochodu OC.

Rejestracja DKA – jaka dzielnica jest przypisana do skrótu? 

Wśród osób zainteresowanych zewidencjonowaniem pojazdu, może pojawić się pytanie, do jakiej części miasta jest przydzielona rejestracja DKA – jaka dzielnica ma do niej prawo? Odpowiedź jest dość prosta – tablica DKA nie odnosi się do żadnej dzielnicy.

Jedynym miastem w Polsce, które wydaje oznaczenia rejestracyjne wraz z symbolami przypisanymi do konkretnego obszaru, jest Warszawa. Kilkanaście dzielnic ma indywidualnie przypisane skróty literowo-liczbowe.

Rejestracja DKA – co oznacza kombinacja liter i cyfr?

Skoro wyjaśniliśmy już, co to za rejestracja DKA, warto dowiedzieć się, do czego odnoszą się także cyfry na oznaczeniu. Obecnie wprowadzone tablice zostały wprowadzone w 2000 roku – po reformie podziału administracyjnego kraju w 1999 roku.

Aktualne oznaczenie musi spełniać także normy opisane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 11 grudnia 2017 w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

Tym samym ich układ jest następujący. Po skrajnej, lewej stronie znajduje się niebieskie pole z symbolem Unii Europejskiej, a pod spodem umieszczono napis PL. Patrząc w prawo na białe pole, można zauważyć układ dwóch lub trzech liter odnoszących się do województwa, powiatu i miasta lub dzielnicy (w przypadku Warszawy), a także pięć miejsc na cyfry – numer jest przypisywany indywidualnie dla pojazdu. 

Wymiary i dodatkowe elementy na tablicy rejestracyjnej DKA

Na tablicę rejestracyjną nanosi się również dodatkowe elementy. Jest to oznaczenie miejsca na umieszczenie specjalnej nalepki legalizacyjnej i obrys wizerunku orła z godła państwowego. Całość uzupełnia nazwa i numer certyfikatu producenta tablicy.

Z kolei wymiary tablic są następujące. Samochodowa jednorzędowa plansza ma rozmiar 520 x 114 mm, dwurzędowa 305 x 214 mm, zmniejszona 305 x 114 mm, motocyklowa 190 x 150 mm a motorowerowa 140 x 114 mm.

POPULARNE

OSTATNIE POSTY