Strona głównaPoradyDokumenty samochodowe - co musisz mieć przy sobie podczas jazdy?

Dokumenty samochodowe – co musisz mieć przy sobie podczas jazdy?

-

Kierowca samochodu zobowiązany jest do posiadania przy sobie określonych dokumentów, które mogą zostać sprawdzone przez funkcjonariusza policji podczas kontroli drogowej. Brak odpowiednich dokumentów może skutkować nałożeniem mandatu karnego, a w niektórych przypadkach nawet zatrzymaniem pojazdu.

Dokumenty pojazdu

Podczas kontroli drogowej funkcjonariusz może poprosić kierowcę o okazanie następujących dokumentów pojazdu:

 • Prawo jazdy
 • Dowód rejestracyjny
 • Polisa OC

Prawo jazdy

Prawo jazdy jest dokumentem stwierdzającym uprawnienia do kierowania pojazdem. Musi być ono ważne i posiadać właściwą kategorię dla kierowanego pojazdu.

Prawo jazdy można wyrobić w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu. Do wniosku o wydanie prawa jazdy należy dołączyć następujące dokumenty:

Aby uzyskać prawo jazdy, należy zdać egzamin państwowy, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. Egzamin teoretyczny obejmuje pytania z przepisów ruchu drogowego, a egzamin praktyczny – jazdę po wyznaczonej trasie.

Dowód rejestracyjny

Dowód rejestracyjny jest dokumentem potwierdzającym rejestrację pojazdu. Musi być ono ważne i zawierać prawidłowe dane o pojeździe.

Dowód rejestracyjny można wyrobić w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu. Do wniosku o wydanie dowodu rejestracyjnego należy dołączyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego
 • dowód zakupu pojazdu
 • dokument potwierdzający tożsamość właściciela pojazdu
 • dokument potwierdzający adres zamieszkania właściciela pojazdu
 • dowód rejestracyjny pojazdu (jeśli pojazd jest już zarejestrowany)
 • tablice rejestracyjne pojazdu (jeśli pojazd jest już zarejestrowany)

W dowodzie rejestracyjnym znajdują się następujące informacje:

 • numer rejestracyjny pojazdu
 • marka i model pojazdu
 • rok produkcji pojazdu
 • pojemność silnika
 • rodzaj napędu
 • masa własna pojazdu
 • masa całkowita pojazdu
 • rodzaj paliwa
 • numer VIN

Polisa OC

Polisa OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które zapewnia ochronę finansową w przypadku zdarzenia drogowego. Musi być ona ważna i zawierać prawidłowe dane o pojeździe i jego właścicielu.

Polisę OC można wykupić w towarzystwie ubezpieczeniowym. Do zawarcia umowy ubezpieczenia OC należy przedstawić następujące dokumenty:

 • dowód rejestracyjny pojazdu
 • dokument potwierdzający tożsamość właściciela pojazdu
 • dokument potwierdzający adres zamieszkania właściciela pojazdu

Polisa OC zawiera następujące informacje:

 • numer polisy
 • nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego
 • data zawarcia umowy ubezpieczenia
 • data ważności umowy ubezpieczenia
 • suma ubezpieczenia
 • dane pojazdu
 • dane właściciela pojazdu

Dodatkowe dokumenty

W przypadku pojazdów specjalistycznych, np. taksówek, motocykli lub pojazdów ciężarowych, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, np.:

 • Znak identyfikacyjny taksówki
 • Dowód homologacji pojazdu specjalistycznego
 • Dokumenty potwierdzające uprawnienia do przewozu osób lub towarów niebezpiecznych

Znak identyfikacyjny taksówki jest dokumentem potwierdzającym status pojazdu jako taksówki. Musi być on umieszczony na pojeździe w widocznym miejscu.

Dowód homologacji pojazdu specjalistycznego jest dokumentem potwierdzającym, że pojazd spełnia określone wymagania techniczne.

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do przewozu osób lub towarów niebezpiecznych są wymagane w przypadku przewozu osób lub towarów niebezpiecznych.

W przypadku pojazdów zarejestrowanych za granicą, należy okazać dokument potwierdzający rejestrację pojazdu w tym kraju.

Konsekwencje nieokazywania dokumentów

Kierowca, który nie posiada przy sobie wymaganych dokumentów, może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości od 20 do 500 złotych. W przypadku, gdy kierowca nie okaże dokumentów na żądanie funkcjonariusza, może zostać zatrzymany do czasu ich okazania.

Warto mieć przy sobie wszystkie wymagane dokumenty, aby uniknąć nieprzyjemności podczas kontroli drogowej. Dokumenty można przechowywać w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku przechowywania dokumentów w formie elektronicznej, należy mieć możliwość ich okazania w formie czytelnej i umożliwiającej odczytanie wszystkich istotnych danych.

Dodatkowe informacje

Kierowca może być poproszony o okazanie innych dokumentów, np.:

 • dokumentów potwierdzających uprawnienia do przewozu osób lub towarów niebezpiecznych
 • dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem w przypadku osób z niepełnosprawnością
 • dokumentów potwierdzających prawo do korzystania z pojazdu

W przypadku, gdy kierowca nie posiada przy sobie wymaganych dokumentów, może być poproszony o przedstawienie ich w terminie 7 dni od dnia kontroli drogowej.

POPULARNE

mycie samochodu myjką ciśnieniową

Jaki olej do myjki ciśnieniowej?

0
W naszym garażu posiadamy wiele elektrosprzętu, gadżetów i narzędzi, których instrukcja obsługi już dawno została zutylizowana. Czasem przez naszą nieuwagę, czasem przez pośpiech. Wszystko...
Obszywanie kierownicy

Obszywanie kierownicy

OSTATNIE POSTY