Strona głównaPoradyWymiana prawa jazdy po ślubie

Wymiana prawa jazdy po ślubie

-

Nie ulega wątpliwości, że po ślubie dla obojga małżonków wiele, a może i większość rzeczy się zmienia. Pomijając tutaj całkowicie sprawy dotyczące życia wewnętrznego panny młodej, zaznaczyć należy, że zmienia się jej życie zewnętrzne, sposób funkcjonowania w społeczeństwie. Odtąd jest już czyjąś żoną i w większości przypadków posiada nowe nazwisko, co wiąże się niestety z małymi komplikacjami, które szybko musi rozwiązać. Otóż młoda małżonka powinna postarać się o wymianę dokumentów, przede wszystkim dowodu osobistego. Jeżeli owa małżonka chce dalej bez problemu poruszać się po drogach własnym lub męża samochodem, konieczna staje się dla niej zaraz po ślubie wymiana prawa jazdy na nowe.

Wymiana prawa jazdy po ślubie jako obowiązek 

Warto pamiętać przy załatwianiu różnych formalności, że wymiana prawa jazdy po ślubie jest konieczna. Jeżeli od dnia zawarcia związku małżeńskiego minęło trzydzieści dni, każda kobieta, która przyjęła nazwisko męża, musi bezzwłocznie wymienić dokument uprawniający do jazdy samochodem na nowy. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy posiada ona prawo jazdy wydane bezterminowo. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku, niedawna panna młoda może się liczyć z tym, że zostanie ukarana. Przy pierwszej kontroli drogowej może zapłacić mandat w wysokości 50 złotych. Taka kara powinna odstraszać od niedbalstwa, lenistwa czy bezmyślności, dlatego każda panna młoda powinna już zaraz po ślubie pomyśleć o tym, jak i gdzie postarać się o nowe prawo jazdy.

Wniosek o wydanie nowego prawa jazdy po ślubie

Ażeby wymienić dotychczasowe prawo jazdy na nowe potrzebne są następujące dokumenty:

  • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
  • kserokopia dotychczasowego prawa  jazda,
  • badanie lekarskie, opinia lekarza,
  • jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, czyli takie samo, jak do dowodu osobistego, 
  • dowód wpłaty; żeby uzyskać nowe prawo jazdy potrzebne jest uiszczenie opłaty w wysokości 100,50 zł, metodę płatności określa dany urząd/starostwo.

Formularz wniosku potrzebnego do wymiany nowego prawa jazdy można otrzymać w wydziałach komunikacji starostw powiatowych i urzędów miast lub dzielnic. Należy więc zaraz po ślubie lub w trzydziesty dzień po nim udać się do najbliższego z wyżej wymienionych urzędów i tam odebrać formularz wniosku. Następnie wypełniony wniosek  złożyć w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, a nie na miejsce zameldowania. Czasami wymagane jest okazanie dodatkowych dokumentów, które potwierdzałyby zamieszkanie w miejscowości innej niż miejsce zameldowania, może to być np. umowa najmu mieszkania albo umowa o pracę. 

Żeby otrzymać nowe prawo jazdy, trzeba poczekać minimum dziewięć dni. Dopiero po takim czasie należy spodziewać się wydania nowego dokumentu. Czas oczekiwania może się wydłużyć, jeżeli wystąpią sytuacje sporne, kiedy np. potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia, by rozwiązać jakiś problem. W przypadku, gdy panna młoda zmieniła miejsce zameldowania, urząd może zdecydować o wydaniu dokumentu w ciągu czternastu do trzydziestu dni od momentu złożenia wniosku. 

Wniosek o wydanie nowego prawa jazdy można przejrzeć na dowolnych stronach w sieci internetowej. Wcześniejsze zapoznanie się z takim wnioskiem może usprawnić proces jego poprawnego wypełniania.

Należy jeszcze raz podkreślić, że wymiana prawa jazdy po ślubie to obowiązek, który należy wypełnić. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara pieniężna. 

POPULARNE

Opinie o Koyo

Firma KOYO – opinie

0
Marka Koyo to jeden z czołowych producentów łożysk do pojazdów mechanicznych. Firma została założona w 1921 roku w Japonii. Ma więc olbrzymie doświadczenie, które...
Płukanka silnika a turbina

Płukanka silnika a turbina

jak sprawdzić punkty karne

Jak sprawdzić punkty karne?

OSTATNIE POSTY