Strona głównaPrawo o ruchu drogowymStrefa ruchu – czym jest, jak się w niej poruszać?

Strefa ruchu – czym jest, jak się w niej poruszać?

-

Poruszanie się po osiedlach i innych niewielkich obszarach budzi wiele emocji wśród kierowców. Wszystko za sprawą tego, że droga niepubliczna jest postrzegana jako miejsce, w którym obowiązują nieco inne zasady niż na jezdniach w mieście, czy w innym terenie zabudowanym. Całość komplikuje się jeszcze bardziej, gdy dojdzie do kolizji. Kto wtedy ponosi winę? Oczywiście ten, kto nie stosuje się do obowiązujących przepisów drogowych.

Jaka jest definicja strefy ruchu?

Strefa ruchu to często obszary, które nie są drogami publicznymi. Mogą to być parkingi, drogi wewnętrzne lub osiedlowe uliczki, które są własnością prywatną. W związku z tym to zarządca lub właściciel może określić szczególne zasady ruchu na tych obszarach. Jednak nie mogą one znacznie odbiegać od ogólnie przyjętych i powszechnie znanych kierowcom przepisów. Jeśli na terenie nie ma ustawionych specjalnych znaków to dana strefa ruchu ma zasady identyczne do tych, jakie obowiązują na wszystkich drogach publicznych.

Znak strefa ruchu to tablica o symbolu D-52. To oznaczenie jest białym tłem z czarnym napisem informującym o rodzaju drogi oraz piktogramem przedstawiającym samochód. Z kolei znak D-53 oznacza koniec strefy ruchu. Kiedy wjeżdżasz na tak oznaczoną drogę, musisz pamiętać, że obowiązują na niej określone przepisy, które mogą się różnić od tych na publicznych drogach. Dlatego zawsze ważne jest, abyś zachował ostrożność i dostosował się do obowiązujących zasad.

Czy policja może zatrzymać kierowcę w strefie ruchu?

Strefa ruchu, której początek wyznacza znak D-52 to obszar, na którym obowiązują wszystkie przepisy ruchu drogowego. Dlatego, jakiekolwiek wykroczenie w tym nadmierna prędkość, nieprawidłowe parkowanie, czy też inne naruszenia mogą skutkować kontrolą ze strony policyjnego patrolu. Ważne jest też przestrzeganie zasady ustąpienia pierwszeństwa, jeśli pojazd wyjeżdża z tego obszaru i włącza się do ruchu. Warto też pamiętać, że nie każda droga niepubliczna jest klasyfikowana, jako strefa ruchu. Dlatego też warto, jak zawsze, patrzeć na znaki.

Zasady poruszania się w strefie ruchu

W strefach ruchu zgodnie z polskim Kodeksem Drogowym obowiązują specjalne zasady mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W strefach ruchu prędkość maksymalna nie powinna przekraczać 20 km/h.

Parkowanie w strefach ruchu również podlega specjalnym przepisom, a w niektórych przypadkach mogą być one dostosowywane przez władze lokalne, co oznacza konieczność zapoznania się z lokalnymi przepisami oraz oznakowaniem, aby nie naruszać przepisów i zapewnić wszystkim bezpieczeństwo na drodze.

Co zrobić podczas kolizji na drodze niepublicznej?

Kiedy dochodzi do kolizji na drodze niepublicznej, czyli obszarze, który nie jest uznawany za drogę publiczną ani nie podlega prawom o ruchu drogowym, ważne jest, abyś działał zgodnie z kilkoma ogólnymi krokami, które pomogą w zachowaniu bezpieczeństwa i odpowiednich procedur.

Po pierwsze, niezależnie od tego, czy kolizja spowodowała obrażenia ciała, czy tylko szkody materialne, zapewnij bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom zdarzenia. Jeśli to możliwe, przesuń pojazdy na pobocze lub inne bezpieczne miejsce, aby uniknąć dalszych zagrożeń lub utrudnień dla ruchu.

Następnie, jeśli to możliwe, zbierz informacje na temat zdarzenia. Będą potrzebne dane kontaktowe innych kierowców biorących udział w kolizji, numery rejestracyjne pojazdów, miejsce i czas zdarzenia oraz ewentualne świadków. Te informacje mogą być przydatne w przypadku późniejszych roszczeń ubezpieczeniowych lub dochodzenia winy. Jeśli masz ubezpieczenie komunikacyjne, zgłoś kolizję swojemu ubezpieczycielowi i przekaż im zebrane informacje, aby rozpoczęli proces likwidacji szkód. Jeśli byli świadkowie zdarzenia, poproś ich o kontakt i zeznania, które mogą być przydatne w przypadku dalszych dochodzeń lub sporów.

POPULARNE

Zabawkowy samochodzik prowadzony ręką po makiecie miasta

Zawracanie na skrzyżowaniu – kiedy można, a kiedy nie?

0
Zawracanie na skrzyżowaniu jest manewrem budzącym u kierowców wciąż wiele wątpliwości. Wynika to często z niedostatecznej wiedzy o przepisach ruchu drogowego. Manewr ten nie...

OSTATNIE POSTY