Strona głównaInneKiedy przedawniają się wykroczenia drogowe?

Kiedy przedawniają się wykroczenia drogowe?

-

Wykroczeniem nazywamy społecznie szkodliwy czyn, który został zabroniony przez ustawę, jaka obowiązywała w czasie jego popełnienia, pod groźbą kary aresztu albo ograniczenia wolności czy też kary grzywny do 5000 złotych. Za wykroczenie najlżejszą formą kary jest zwyczajna nagana. Jeżeli czyn zabroniony jest niezawiniony, to sprawca nie jest obarczony winą za wykroczenie. W polskim prawie odpowiedzialnością za wykroczenie obciążony jest każdy, kto ukończył siedemnasty rok życia i kto popełnił wykroczenie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na statku wodnym albo powietrznym, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Wykroczenie drogowe jest to więc drobne naruszenie prawa, które podlega karze. Podobnie więc jak z wszystkimi innymi, w polskim prawie istnieje przedawnienie wykroczenia drogowego. Oczywiście może ono mieć miejsce tylko wtedy, gdy spełnione są odpowiednie ku temu warunki.

Wykroczenie drogowe zawsze podlega jakiejś karze, jak już wspomnieliśmy najlżejszą z nich jest upomnienie, ale przedawnienie karalności jest też zawsze możliwe, co oznacza po prostu, że po pewnym okresie sprawcy nie można ukarać za jakiś czyn. Przedawnienie wykroczenia drogowego oznacza również, że nie można prowadzić wobec sprawcy postępowania w sprawie. Mówiąc najprościej – sprawca nie zostaje ukarany. 

Przepisy określają sprawę wygaśnięcia odpowiedzialności za wykroczenie drogowe dość jasno i przedawnienie ma miejsce wtedy, gdy upłynął rok od jego popełnienia. Jeżeli jednak zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie w sprawie, to czas w jakim jest możliwe przedawnienie sprawy o wykroczenie obejmuje okres 3 lat. Art. 45 kodeksu wykroczeń mówi o tym jasno, zacytujmy więc jego treść:

„Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu.”

Przedawnienie sprawy o wykroczenie to dla kierowcy sprawa bardzo ważna i korzystna. Oznacza ono bowiem, że od pewnego momentu, nie może być już pociągany do odpowiedzialności za czyn, którego dokonał w przeszłości.

Kiedy przedawnia się mandat?

Na internetowych forach motoryzacyjnych bardzo często pojawia się pytanie o to, kiedy przedawnia się mandat. Odpowiedzieć trzeba na to w taki sposób, że jest tylko jeden rodzaj mandatu, który ulega przedawnieniu. Istnieją trzy rodzaje mandatów, a mianowicie: gotówkowy, kredytowany i zaoczny.  Ten pierwszy jest wystawiany osobom, które nie mają stałego miejsca pobytu lub zamieszkania w Polsce. Drugi z nich, kredytowany, musi być opłacony do 7 dni od momentu wystawienia. W końcu trzeci, mandat zaoczny, wystawiany jest, gdy na miejscu wykroczenia nie było sprawcy. Z tych trzech rodzajów mandatów tylko kredytowany podlega anulowaniu. A kiedy przedawnia się taki mandat? Wtedy, gdy kierowca odmówi jego przyjęcia, a sąd przez rok nie podejmie postępowania w sprawie wykroczenia. W sytuacji gdy sprawca przyjmie mandat, wierzyciel ma 3 lata na ściągnięcie długu. Jednakże po tym czasie mandat ulega przedawnieniu i kierowca jest zwolniony z odpowiedzialności.

POPULARNE

bmw

BMW E46 względem poprzedników

0
Gdy na rynku pojawił się E46, w porównaniu do poprzedzającego go E36 nie wykazywał zbyt wielkich różnic pod kątem wykorzystywanego w swych wnętrznościach silnika....
opona pompowana azotem

Pompowanie kół azotem

tory wyścigowe

Tory wyścigowe w Polsce

Opinie o Valeo

Valeo – opinie

OSTATNIE POSTY