Strona głównaRejestracjeDGR – jakie miasto, jaka dzielnica? Co oznacza?

DGR – jakie miasto, jaka dzielnica? Co oznacza?

-

Na każdym pojeździe powinno znajdować się stosowane oznaczenie identyfikacyjne, unikalne dla danego użytkownika drogi. Jedną z nich jest rejestracja DGR – jakie miasto je wydaje, jaka dzielnica jest jej przypisana i co właściwie oznacza? Najważniejsze informacje na ten temat znajdziesz w naszym artykule!

Rejestracja DGR – jakie miasto jest przypisane do tego wzoru?

Wzór każdej planszy powinien spełniać konkretne wytyczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, a także późniejszych nowelizacji.

Zgodnie z nimi, układ na identyfikatorze pojazdu powinien być następujący: dwie lub trzy pierwsze litery odnoszące się do województwa, powiatu, miasta i opcjonalnie dzielnicy, a także pozostałe pięć miejsc na cyfry. Właśnie w taki sposób jest wykonana rejestracja DGR. Jakie miasto je wydaje? Oznaczenie można uzyskać, składając dokumenty w wydziale komunikacji miasta Góra, powiatu górowskiego w woj. dolnośląskim.

Koszt rejestracji i czas oczekiwania 

Standardowy koszt rejestracji auta – bez zmiany tablicy to 67,50 zł, z tablicą standardową – 180,50 zł, z żółtą zabytkową – 200,50 zł, a z indywidualną 1100,50 zł. Trzeba też pamiętać o wykupieniu ubezpieczenia OC. 

Następnie należy zgłosić w wydziale komunikacji wniosek o rejestrację – druk A0-05-1, dowód osobisty i potwierdzenie własności pojazdu. Na otrzymanie twardego dowodu rejestracyjnego czeka się nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych.

Rejestracja DGR – co oznacza?

Uczestnik ruchu, znając podstawowe informacje na temat systemu identyfikacji pojazdów w Polsce, może bez problemu dowiedzieć się, o czym jeszcze informuje rejestracja DGR. Co oznacza ten skrót w odniesieniu, chociażby do jednostki napędowej?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, a także normami europejskimi, tablica rejestracyjna ma białe tło, na którym znajdują się czarne litery i cyfry. Po lewej stronie znajduje się niebieskie pole z logiem Unii Europejskiej, a także skrótem PL. 

Niekiedy można zauważyć tablice z polską flagą zamiast oznaczeniem UE. Jest to związane z tym, że niektóre wydziały komunikacyjne miały nadmiar takich tarcz i najpierw je wykorzystały, a dopiero później wydawały aktualne oznaczenia.

Z kolei z odcienia tablicy rejestracyjnej, można się mniej więcej dowiedzieć, jaki rodzaj silnika jest zamontowany w pojeździe. Maszyny ze standardową jednostką – benzynową, diesla lub na gaz mają tarcze w białym kolorze. Natomiast te z silnikami elektrycznymi lub wodorowymi – jasno-zieloną.

Dodatkowe oznaczenia na tablicy i wymiary

Na tablicy rejestracyjnej mogą znaleźć się dodatkowe elementy naniesione techniką laserową. Jest nim wizerunek orła, a także nazwę i numer certyfikatu producenta tablicy. Do tarczy dołącza się też nalepką kontrolną, która powinna być umieszczona na szybie. Ma kształt prostokąta i wymiary 50 x 100 mm.

Tablica rejestracyjna DGR może mieć różne wymiary. Prezentuje się to następująco: rozmiary jednorzędowych oznaczeń samochodowych to 520 x 114 mm, dwurzędowych 305 x 214 mm, zmniejszonych 305 x 114 mm. Z kolei tablice motocyklowe mogą mieć wymiary 190 x 150 mm, a motorowerowe 140 x 114 mm.

Rejestracja DGR – jaka dzielnica ma takie oznaczenie?

Wyjaśniliśmy już, jakie województwo, powiat i miasto oznacza rejestracja DGR. Jaka dzielnica jest przypisana do tego emblematu zgodnie z naniesionymi na nim symbolami? Warto znać odpowiedź również i na to pytanie.

W naszym kraju jedynym miastem, który na swoich tablicach rejestracyjnych ma również oznaczenie dzielnic, jest Warszawa. Tym samym, w przypadku miejscowości Góra, nie stosuje się specjalnych symboli.

POPULARNE

DLW rejestracje

DLW rejestracja – jakie miasto, jaka dzielnica? Co oznacza?

0
Jedną z popularniejszych tablic jest rejestracja DLW. Jakie miasto je wydaje, czy są przydzielone do konkretnej dzielnicy i co oznaczają? Odpowiedzi na te pytania...

OSTATNIE POSTY